ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ %

Εκπτώσεις

1)Σε άτομα που διαμένουν με το μήνα γίνονται εκπτώσεις στις καθιερομένες τιμές.
2)Σε τουριστικά γραφεία γίνονται εκπτώσεις 12% επι των καθιερωμένων τιμών.
3)Σε Μεσιτικά γραφεία γίνονται εκπτώσεις 12% επι των καθιερωμένων τιμών.
4)Εκπτώσεις επίσης γίνονται σε Μισθώσες κατοικιών πέραν του έτους και κατόπιν
συμφωνίας με τον Κο Αξιώτη.